कम्पनी समाचार

  • Popular Storage Racks in general factory warehouses
    पोष्ट समय: ०-0-०3-२०२०

    फ्याक्ट्री एक त्यस्तो स्थान हो जहाँ बिभिन्न उत्पादनहरू उत्पादन हुन्छन्। जब चीजहरू बनाइन्छन्, तिनीहरूलाई अस्थायी वा समय खपत भण्डारण चाहिन्छ। यसको लागि एउटा गोदाम आवश्यक पर्दछ, जसलाई बदलेमा गोदाम अलल्फहरूको प्रयोग आवश्यक पर्दछ। कारखानाको आकारका कारण, फार्म र गोदामको क्षेत्र फरक छन्, र ...थप पढ्नुहोस् »